HOVmästarna

HÄLSA ÄR VÅR STYRKA, HOVMÄSTARNA ÄR VÅR GEMENSKAP

Läser du något av följande program vid Högskolan i Halmstad? Då är vi något för dig!

Hälsopedagogiskt program

Medie- & kommunikationsvetenskap - inriktning häsla

Proffesionell idrottskarriär & arbetsliv

Psykologi- inriktning idrott & motion

  • HOVmästarna är en programförening vid Högskolan i Halmstad.
  • Syftet med föreningen är att främja studietiden för våra medlemmar samt ge studenter möjlighet att delta i olika event, fester, guasqer, aktiviteter & pluggstugor.
  • HOVmästarna tar även tillvara på studenternas intressen, skapar gemenskap mellan medlemmarna och studenterna på andra program.
  • Samt fungerar som en kommunikationskanal mellan studenter och Högskolan.

Årshjul

Värdegrund

HOVmästarna är en öppen förening där varje enskild medlem skall behandlas med respekt. Medlemmarna av Hovmästarnas programförening ska behandlas utifrån lika villkor samt ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund eller tillhörighet.


HOVmästarna tar starkt avstånd från alla former av diskriminerande särbehandling och all form av mobbing. I HOVmästarna ska alla medlemmar känna sig välkomna och accepterade för den individ som varje medlem är.


På HOVmästarnas aktiviteter ska varje medlem känna sig välkomna, alla medlemmar ska få samma möjlighet att delta på aktiviteterna oavsett ursprung, etnicitet, kön, ålder eller fysiska eller psykiska förutsättningar.


HOVmästarna är en inkluderande förening där vi strävar efter att alla medlemmar ska må bra av innehållet i aktiviteterna samt kunna utvecklas som människa med hjälp av föreningen.


Gemenskap

HOVmästarna välkomnar alla medlemmar oavsett bakgrund, kön, ålder eller psykiska/fysiska besvär.

Respekt

Vi behandlar våra medelmmar med respekt och tar starkt avstånd från all form av diskriminering och mobbing, vi tar ansvar och säger ifrån när vi ser något fel.

Snällhet

Vi försöker i alla lägen vara snälla mot varandra där vi efter bästa förmåga försäker få varje medlem att må bra.